SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU /SCS/SERBIAN SECTION OF CRIMINOLOGY

O NAMA / ABOUT SSC

POCETNA / HOME
O NAMA / ABOUT SSC
KONTAKT / CONTACT US
ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX
PRISTUPANJE/ MEMBERS
NOVOSTI / NEWS
POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION
LINKOVI / LINKS

Iza svake organizacije stoje ljudi i ovde ćemo ukratko predstaviti one koji vode Sekciju za kriminologiju

 
 
UPRAVA SEKCIJE/ PRESIDENCY OF THE SECTION
 
 
Predsednik Sekcije (President of the Section) je dr Đorđe Ignjatović, redovni profesor Kriminologije na Pravnom fakultetu u Beogradu;

Zamenik predsednika (Vicepresident) je dr Jovan Ćirić, naučni savetnik i direktor Instituta za uporedno pravo u Beogradu; 

Članovi Uprave Sekcije ( Members of Section's Presidency) su dr Snežana Soković, redovni profesor Kriminologije sa Penologijom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu; dr Biljana Simeunović-Patić, docent na predmetima Kriminologija i Viktimologija na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu; Aleksandra Ilić, asistent na predmetu Kriminologija na Fakultetu bezbednosti u Beogradu.
 
Sekretar Sekcije (Secretary of the Section) je LL.M. Natalija Lukić, saradnik u nastavi na predmetu Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 
 
 
KRATKI PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE SEKCIJE
 
 
 

dj.ignjat.jpg

ĐORĐE IGNJATOVIĆ je autor više radova iz kriminološke oblasti, među kojima i udžbenika Kriminologija (11 izdanja), Kriminološko nasleđe (hrestomatija, 3 izdanja), Teorije u kriminologiji, Metodologija proučavanja kriminaliteta, Pravo izvršenja krivičnih sankcija (4. izdanja), nekoliko koautorskih radova: Viktimologija, Organizovani kriminalitet, Kluwers International Encyclopedia of Laws - Criminal Law - Yugoslavia. Član je svetskog i evropskog udruženja za kriminologiju, počasni je član Italijanskog kriminološkog udruženja. Član redakcije više naučnih časopisa u zemlji i inostranstvu.
Rukovodilac je četvorogodišnjeg projekta Kaznena reakcija u Srbiji koji finansira Ministarstvo za nauku Srbije, član Komisije za izbor u naučna zvanja i upravnik Master studija Pravnog fakulteta.

 

                                                                      prof. dr Đorđe Ignjatović

j.ciric.jpgJOVAN ĆIRIĆ je je autor brojnih radova iz kriminološke oblasti, među kojima se posebno ističu Nesavesno lečenje bolesnika, NATO agresija na Jugoslaviju, Društveni uticaji na kaznenu politiku sudova - i nekoliko koautorskih dela: Ljudska prava u senci organizovanog kriminala; Sukob javnog i privatnog interesa u trouglu moći, novca i politike; Kaznena politika sudova u Srbiji; i Javni tužioci i njihova uloga u uspostavljanju vladavine prava, Tužioci i žrtve i niza drugih. Urednik je časopisa Strani pravni život.

 
dr Jovan Ćirić
 
 

skovic.s..jpg

 
 
SNEŽANA SOKOVIĆ je redovni profesor Kriminologije sa penologijom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu gde je i doktorirala. Autor je užbenika Izvršenje krivičnih sankcija, monografija Veštačenje kao dokaz u krivičnom postupku i Dokazivanje indicijama i nekoliko desetina članaka iz krivičnopravne oblasti. Učestvovala je na više naučnih skupova i u nekoliko naučnih projekata.
 
 
                                                                 prof. dr Snežana Soković
 
 

bsp.jpg

 
 

BILJANA SIMEUNOVIĆ- PATIĆ je docent na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Doktorirala je na Pravnom fakultetu u Kragujevcu sa temom: Kriminalitet maloletnika u Republici Srbiji i savremena društvena reakcija. Učestvovala je u više naučno-istraživačkih projekata i objavila više desetina radova iz kriminološke oblasti, među kojima su Ubistva u Beogradu: kriminološka studija; kautorski radovi: Viktimologija, Trgovina ljudima u Srbiji, O negativnom duštvenom junaku.

 
dr Biljana Simeunović-Patić
 
 
 
 

aleksandra.ilic.jpg

 

ALEKSANDRA ILIĆ je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kome je diplomirala sa visokom prosečnom ocenom. Dobitnik je nagrade iz fonda prof. dr Dragoljuba Atanackovića kao najbolji student Krivično-pravnog semera u generaciji. Asistent je na predmetima Kriminologija i Viktimologija na Fakultetu za bezbednost u Beogradu.

 
 
 
                                                                        Aleksandra Ilić
 
 

pc240010.jpg

 
 
 

NATALIJA LUKIĆ je student doktorskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu na kome je diplomirala (pravosudni smer) sa prosečnom ocenom 9,88 i završila master studije na krivičnom smeru. Pored više objavljenih samostalnih radova, prevela je i knjigu Zločin i svakodnevni život počasnog člana naše Sekcije Marcusa Felsona.

 
 
Natalija Lukić

 
 
Sekcija za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu

Adresa: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

Bul. K. Aleksaandra 67
11000 Beograd /za prof. Ignjatovića/

Sekcija za kriminologiju SUKPTP