SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU /SCS/SERBIAN SECTION OF CRIMINOLOGY

PRISTUPANJE/ MEMBERS

POCETNA / HOME
O NAMA / ABOUT SSC
KONTAKT / CONTACT US
ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX
PRISTUPANJE/ MEMBERS
NOVOSTI / NEWS
POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION
LINKOVI / LINKS

Sekciija za kriminologiju ima dve vrste članova

Redovni članovi

Državljanin Srbije koji na osnovu akademskog obrazovanja, istraživačkog iskustva ili posebnog interesovanja za probleme kojima se kriminologija bavi želi da uzme učešće u radu Sekcije može steći svojstvo člana Sekcije.
Članom Sekcije postaje se potpisivanjem pristupnice. To svojstvo daje mu pravo da učestvuje u radu Sekcije, njenih organa i radnih tela.
Članstvo u Sekciji je dobrovoljno i besplatno.

Obrazac za pristupanje prebacite na svoj računar i popunite ga u WORD-u, a onda ga kao attachment vratite na donju e-mial adresu. Obrazac za pristupanje možete naći na adresi:

Link na Pristupnicu

arrow.jpg

Detaljnije odredbe o statusu člana sekcije možete videti u Poslovniku o radu Sekcije na adresi:

Poslovnik o radu

Honorary Members

A foreign person may become a Honorary member if the Presidency of the Section decides that her/his scientific work is important for the development of criminology. Membership in the Serbian Criminological Section
is voluntary and free of any charges.
Please copy the Application form to your computer, complete a Form in WORD and then return it as attachement to the e-mail adress below


APPLICATION FOR HONORARY MEMBERS is on adress

HONORARY MEMBERS

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja, obratite nam se na bilo koji od napred navedenih načina

Sekcija za kriminologiju SUKPTP