SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU /SCS/SERBIAN SECTION OF CRIMINOLOGY

POCETNA / HOME
O NAMA / ABOUT SSC
KONTAKT / CONTACT US
ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX
PRISTUPANJE/ MEMBERS
NOVOSTI / NEWS
POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION
LINKOVI / LINKS

Dobrodošli na Web prezentaciju
Sekcije za kriminologiju
Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu
 
 

OBAVEŠTENJE

Novi internet sajt Sekcije za kriminologiju je na sledećem linku:

http://wp2008.ius.bg.ac.rs/kriminoloskasekcija/sr/

RASPISAN NOVI KONKURS ZA NAGRADNI TEMAT NA TEMU "EKOLOŠKI KRIMINALITET"
(VIŠE INFORMACIJA NA STRANICI "NOVOSTI")  

Dana 30.novembra 2006. Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu formiralo je Sekciju za kriminologiju. To je prvo udruženje kriminologa u Srbiji.

Na ovom sajtu ćete naći Etički kodeks kriminologa Srbije, Pravila o organizaciji Sekcije i obrazac za učlanjavanje. Obrazac na engleskom jeziku je za strane, počasne članove, a obrazac na srpskom za domaće, redovne članove

peric.jpg

Prof. dr OBRAD PERIĆ (1936-2011), prvi počasni predsednik Sekcije, bio je više decenija naš najveći stručnjak za maloletničku delinkvenciju i maloletničko krivično pravo. Bio je član Naučne komisije Međunarodnog udruženja za kriminologiju u Parizu (1980-1995). Autor je preko 130 radova i prevoda značajnih kriminoloških dela sa francuskog jezika. Za naučni rad dodeljena mu je Medalja grada Pariza 1986. godine.
***********************************************************************************

Naši zadaci

Ciljevi Sekcije su:

* razvoj kriminologije i srodnih naučnih disciplina;

* poboljšanje kvaliteta kriminološih istraživanja;

* podizanje naučnog i istraživačkog podmlatka u oblasti kriminologije.

Sve ostalo o organizaciji i radu Sekcije naći ćete u njenom Poslovniku koji se može preuzeti putem linka na dnu stranice.

Na sledećim stranama potražite ostale podatke o Sekciji

tahovic.jpg

Prof. dr Janko Tahović (1912-1973), pisac prvog udžbenika Kriminologije na srpskom jeziku objavljenog 1947. godine 
 
 

*****************************************************
 
 
 

Članovi udruženja mogu biti kako gradjani Srbije koji se na akademskim ustanovama ili u praksi bave problemima koji spadaju u predmet kriminologije i srodnih disciplina (penologija, kriminalna politika, društvene devijacije, sociologija krivičnog prava, forenzična psihologija i psihijatrija), tako i strani državljani koji su doprineli razvoju kriminologije.

Poslovnik o radu

Sekcija za kriminologiju SUKPTP