SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU /SCS/SERBIAN SECTION OF CRIMINOLOGY

KONTAKT / CONTACT US

POCETNA / HOME
O NAMA / ABOUT SSC
KONTAKT / CONTACT US
ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX
PRISTUPANJE/ MEMBERS
NOVOSTI / NEWS
POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION
LINKOVI / LINKS

Voljni smo da se naša Sekcija omasovi mladim istraživačima, studentima koje interesuju problemi kriminologije i srodnih naučnih disciplina

Da li imate nekih pitanja o radu Sekcije ili bilo kojim problemom povezanim sa teorijskim i istraživačkim iskustvom kriminologije i srodnih nauka (penologije, kriminalne odn. politike suzbijanja kriminaliteta, društvenih devijacija, sociologije krivičnog prava, sudske psihologije i psihopatologije)?
OBRATITE NAM SEe-mail adress: djignja@yahoo.com

ili na e-mail

ignjat@ius.bg.ac.rs

Za pismenu komunikaciju koristite našu adresu:
PRAVNI FAKULTET
Bul. K. Aleksandra 67
11 000 Beograd
/za prof. Đ. Ignjatovića/

Možete nas pozvati i na jedan od sledećih telefona:
011 3027648 ili
011 3027600

Fax broj

Pismeni obrazac pristupnice možete nam poslati i putem faksa na telefon broj

011 3221299

pravni.jpg

Sekcija za kriminologiju SUKPTP