SEKCIJA ZA KRIMINOLOGIJU /SCS/SERBIAN SECTION OF CRIMINOLOGY

ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX

POCETNA / HOME
O NAMA / ABOUT SSC
KONTAKT / CONTACT US
ETICKI KODEKS / ETHICS CODEX
PRISTUPANJE/ MEMBERS
NOVOSTI / NEWS
POCASNI CLANOVI SEKCIJE / HONORARY MEMBERS OF THE SECTION
LINKOVI / LINKS

Na ovoj strani nalazi se tekst Etičkog kodeksa kriminologa Srbije čije je usvajanje pretpostavka za pristupanje Sekciji za kriminologiju. Molimo Vas da ga pažljivo proučite

Prof. dr Milan Milutinović (1916-1996)
m.milutin.jpg
Osnivač je Kriminologije kao naučne discipline na ovim prostorima, prvi i dugogodišnji direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, osnivač Više škole unutrašnjih poslova. Pisac nezaobilaznih dela Kriminologija, Penologija, Kriminalna politika i mnogobrojnih drugih.

Usvajanje Etičkog kodeksa kriminologa Srbije je uslov da postanete član Sekcije. Zato

pre no što popunite pristupnicu koja se nalazi na stranici koja nosi naziv Učlanjavanje / Members

pažljivo proučite odredbe Etičkog kodeksa

Etički kodeks naći ćete na sledećoj internet adresi:

http://www.ius.bg.ac.yu/prof/Materijali/Igndjo/scs.b.eticki%20kodex.htm

Ako u pogledu bilo čega što se tiče Kodeksa imate dilemu, obratite nam se

Sekcija za kriminologiju SUKPTP